کاغذ-دیواری-طوسی-و-زرد-رنگ-سال-2021

کاغذ دیواری طوسی و کاغذ دیواری زرد رنگ سال 2021

کاغذ دیواری طوسی و کاغذ دیواری زرد رنگ سال 2021

کمپانی پنتون Pantone امسال یعنی سال میلادی 2021 و سال شمسی 1400 رنگ طوسی یا رنگ خاکستری و رنگ زرد را به عنوان رنگ سال برگزیده است.مرسوم است که این کمپانی هر ساله رنگ برگزیده ای را معرفی می نماید.محصولات مختلف هم در دنیا بر این اساس تولید می شوند.پس امسال شاهد این خواهیم بود.کمپانی های تولید کننده کاغذ دیواری نیز نگاه ویژه ای به تولید کاغذ دیواری طوسی یا کاغذ دیواری خاکستری و کاغذ دیواری زرد که رنگ سال 2021 است داشته باشند.

ادامه مطلب