1.

کاغذ یواری بخریم

در گام اول شما باید کاغذ دیواری را از میان محصولات ما بخرید.

2.

کاغذ دیواری را تحویل بگیرید.

منتظر بمانید تا کاغذ دیواری به دستتان برسد سپس وارد مرحله بعد شوید.

3.

نصاب کاغذ دیواری را انتخاب کنید

با بررسی دقیق از امتیاز و نظرات پیرامون نصاب ها یکی را انتخاب کنید.

4.

زمان نصب کاغذ دیواری را انتخاب کنید

زمانی که میخواهید کاغذ دیواری شما نصب شود را انتخاب کنید.