رزرو وقت تحریر قرارداد

قرارداد شما توسط دکتر میثم مداح مدیر دپارتمان املاک اسپرلوس (اولین و بزرگترین دپارتمان املاک مرکز شهر تهران) دارای مدرک دکتری مهندسی عمران و دارای پروانه مجری ذیصلاح ساختمان از سازمان نظام مهندسی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی و دکتر مسعود مداح مدیر دپارتمان حقوقی اسپرلوس ، دارای مدرک دکتری حقوق و دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری ( قوه قضاییه ) تهیه و تنظیم می گردد.

فهرست