1. خانه
 2. ساختمان
 3. دکتر میثم مداح مجری ساختمان پایه 3

دکتر میثم مداح مجری ساختمان پایه 3

دکتر-میثم-مداح-مجری-ساختمان-پایه-3

لینک ویدئو دکتر میثم مداح مجری ساختمان پایه 3 در سایت آپارات>>>>>

مهندس مجری ساختمان پایه 3 کیست؟

مطابق با ماده 10 آیین‌ نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام ‌مهندسی ، مجری ساختمان شخصی است حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی در زمینه اجرای ساختمان بوده و در قالب یک قرارداد با مالک ساختمان، مسئولیت اجرای موضوع قرارداد را بر عهده می‌ گیرد. مهندس مجری ساختمان پایه 3 طبق بخشنامه حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجریان ساختمان پایه 3 در سال 1402 می تواند حداکثر دو پروژه بصورت همزمان ، حداکثر تا 5 طبقه از روی شالوده و به متراژ 1500 متر اخذ نماید. مجری نماینده فنی مالک ساختمان یا کارفرما در اجرای ساختمان می باشد و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان است.

دکتر-میثم-مداح-مجری-حقیقی-پایه-3-ساختمان
دکتر-میثم-مداح-مجری-حقیقی-پایه-3-ساختمان

وظایف مهندس مجری حقیقی پایه 3 ساختمان چیست؟

مطابق با ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقیقی یا حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند به عنوان مجری ، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسوولیت های عمومی به شرح مواد ۸، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ این مجموعه شیوه نامه و براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود.

پیرامون انجام آزمایش خاک در آزمایشگاه خاک برای احداث ساختمان بیشتر بدانید >>>>>

وظایف کارفرما در مقابل مجری حقیقی پایه 3

کارفرما یا صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند ، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد. شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند.

وظایف مجری ساختمان پایه 3 در مقابل کارفرما

مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دهد صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارایه قرارداد ندارد اما تمامی مسوولیت ها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید سازمان استان می تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان ، مجریان حقیقی و حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هر گونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم ، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید ، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغالاقدام شود.

دکتر-میثم-مداح-مجری-ساختمان-پایه-3 -
دکتر-میثم-مداح-مجری-ساختمان-پایه-3 –

وظایف و مسئولیت های مجری ساختمان پایه 3 به شرح زیر می باشد :

مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان

نقشه های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت های احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشه ها یا نقشه ها با یکدیگر یا بین نقشه ها و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنها به طراح یا طراحان آن در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحب کار نیز اعلام شود.

پیرامون آموزش جامع مراحل اخذ پروانه ساخت ساختمان – مجوز ساخت ساختمان بیشتر بدانید >>>>>

ارائه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان

از آغاز تا پایان کار و همچنین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحب کار و ناظر هماهنگ کننده و فراهم نمودن شرایط نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمت هایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد و ایجاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان های پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه

صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان

رعایت مقررات ملی ساختمان ، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب

اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار ، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ کننـده

در هـر گـونـه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسؤل دفتر طراحی در هرگونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا

استفاده از مهندسان و کاردان های فنی

رشته های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی

پیرامون ارائه خدمات گودبرداری و سازه نگهبان در تهران بیشتر بدانید >>>>>

امضا «شرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم این مجموعه شیوه نامه»

که جزو لاینفک قرارداد منعقده بین صاحب کار و مجری بوده و باید به امضای طرفین رسیده باشد.

پیرامون اجرای فونداسیون ساختمان در تهران ، پی ساختمان و شالوده ساختمان بیشتر بدانید >>>>>

تهیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان

چون ساخت و یک لوح فشرده از نقشه های معماری ،سازه تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و اخذ تاییدیه لازم ازناظران حقیقی ذی ربط یا ناظر حقوقی

پیرامون اجرای اسکلت بتنی ، اجرای سازه بتنی و اجرای ساختمان بتنی بیشتر بدانید >>>>>

جبران خسارات ناشی

از عملکرد خود به صاحب کار یا اشخاص دیگر پس از تأیید مراجع دارای صلاحیت

پیرامون اجرای اسکلت فلزی ، سازه فلزی ، سازه فولادی و اسکلت فولادی بیشتر بدانید >>>>>

رعایت شرایط خصوصی قرارداد

همچنین مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای کار

رعایت مقررات ملی ساختمان

همچنین شیوه نامه ها و بخشنامه های قانونی صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی

اجرای موضوع قرارداد

منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، که مراحل مختلف آن مورد تایید ناظران ذی ربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاییدیه های مربوط به کنترل ساختمان در پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذی ربط

تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان

منضم به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و اخذ تاییدیه های لازم از ناظران ذی ربط جهت صدور شناسنامه مذکور به شرح فصل ششم این مجموعهشیوه نامه

تحویل تمامی مدارک

همچنین مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحبکار پس از انجام مراحل فوق

بیمه کیفیت اجرای ساختمان

  14. بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت مجری ساخته می شود براساس ماده ۱۸ آیین نامه ماده ۳۳ قانون ، از طریق ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین نامه کتبی و قانونی ، به نفع صاحب کار یا صاحب کاران براساس ضوابط و مقررات :

 1. مجریان مکلفند تمامی ساختمانهای احداثی خود را تحت پوشش بیمه کیفیت اجرایساختمان ، از طریق شرکتهای بیمه تخصصی قرار دهند.
 2. معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم است ، استانداردها مقررات ملی ساختمان ، پروانه ساختمان و مدارک فنی منضم به آن، چک لیستها و نقشه ها وشیوه نامه های مصوب میباشد.
 3. مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحب کار یا صاحب کاران در بخش های مختلف ساختمان به شرح زیر است :
مدت بیمه
 • الف ـ سازه های ساختمان شامل پی ،اسکلت سقف و سفتکاری، حداقل ده سال
 • ب – نمای ساختمان ، حداقل پنج سال
 • ت – عایق های رطوبتی ساختمان ، حداقل پنج سال
 • ث – تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ، آسانسورها ، حداقل سه سال
نکته
 • مجریانی که ساختمان های در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی که مورد تایید سازمان استان باشد. نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دهند. مکلفند از طریق ارایه ضمانتنامه بانکی یا تضمین نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تهیه و حداقل حاوی تضمین های موضوع همین شیوه نامه است. و در سه نسخه تهیه و در یکی از دفاتر رسمی مورد تایید قرار می گیرد. به نفع صاحبان کار یا صاحب کاران ، تضمین کیفیت ساختمان اسناد نمایند.
 • شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند وفق بند ۳ بخش «ب» ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور ، هنگام صدور پایان کار ساختمان از صاحب کار یا صاحب کاران ، درخواست ارایه بیمه نامه کیفیت ساختمان ، به نفع خریداران و بهره برداران بعدی بنمایند.
 • در محل هایی که مجری به تعداد کافی نباشد و یا وجود نداشته باشد ، طبق مفاد ماده ۱۸ این مجموعه شیوه نامه باید عمل شود.
دکتر-میثم-مداح-مجری-ساختمان-پایه-سه
دکتر-میثم-مداح-مجری-ساختمان-پایه-سه

نحوه انتخاب مجری ساختمان پایه 3

مجری ساختمان در زمینه اجرا دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان ، نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.

شما می توانید برای ساختمان های دارای 5 سقف از روی شالوده ، یک مهندس مجری پایه 3 دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی را انتخاب و با عقد قرارداد با وی ، اجرای پروژه ساختمانی خود را به او بسپارید. دکتر میثم مداح دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران گرایش عمران و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک و مدرک دکتری مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک و پروانه مهندس مجری از نظام مهندسی استان تهران و وزارت مسکن و شهرسازی ، آماده خدمت رسانی به شما همشهریان در سراسر استان تهران می باشد.

مدت زمان قرارداد مجری حقیقی پایه 3

مدت زمان قرارداد طبق توافق کارفرما و مجری می باشد. اما به طور معمول یکسال شمسی می باشد. که پس از پایان این مدت ، قرارداد خاتمه می یابد. ولی بصورت توافقی قابل تمدید می باشد. که در قالب صورتجلسه پایان یا الحاقیه تمدید تهیه و تنظیم می گردد و به امضای طرفین می رسد.

مدیریت زمان توسط مجری ساختمان
مدیریت زمان قرارداد مجری ساختمان پایه 3 بر اساس مدیریت زمان پروژه ، فرآیندهای مورد نیاز برای تکمیل پروژه در زمان مقرر را دربر می گیرد. فرآیندهای مدیریت زمان پروژه عبارتند از:
 1. شناسایی فعالیت های زمانبندی مشخص که بایستی برای تولید تحویل شدنی های پروژه به اجرا درآیند.
 2. شناسایی و مستندسازی وابستگی های بین فعالیت های زمان بندی
 3. برآورد نوع و مقدار منابع مورد نیاز برای انجام هر یک از فعالیت های زمان بندی شده
 4. برآورد شمار دوره های کاری که برای تکمیل فعالیت های زمانبندی پروژه مورد نیاز می باشند.
 5. تحلیل توالی فعالیت ها، دوره ها نیازهای منابع ومحدودیت های مربوط به زمانبندی برای تنظیم زمانبندی پروژه
 6. کنترل تغییرات مربوط به زمانبندی پروژه
مراحل پروژه عمرانی
به طور کلی هر پروژه عمرانی در سه مرحله اصلی به شرح زیر اجرا می گردد که مرحله اول خود شامل دو قسمت است. علاوه بر این سه مرحله اجرایی ، مرحله دیگری وجود دارد که مربوط به زمان پس از اتمام پروژه می باشد که همان نگهداری و تعمیر است.
مرحله اول (قسمت اول-شناخت) :

که شامل انجام کلیه مطالعات اعم از مطالعات پایه زمین شناسی بررسی توپوگرافی ،زمین نقشه برداری برآورد مقاومت خاک ، موقعیت پروژه وضعیت اقلیمی و … می باشد، به عنوان پیشنیاز هرگونه اقدام بعدی در نخستین گام هر پروژه انجام میگردد.

مرحله اول (قسمت دوم – طراحی مقدماتی معماری) :

تهیه طرح اولیه معماری که به طرح فاز یک موسوم است، پس از انجام مطالعات پایه انجام می گردد.

مرحله دوم (اجرایی کردن نقشه ها) :

نقشه های اجرایی تهیه شده در این مرحله که در اصطلاح متداول نقشه های فاز ۲ نامیده می شوند. شامل کلید نقشه های اجرایی ،معماری ،سازه ،برق مکانیک و مشخصات فنی مربوطه است.

مرحله سوم (اجرا) :

در نهایت پس از انجام مطالعات و تهیه کلیه نقشه های فاز یک و دو (مراحل اول و دوم) نوبت به اجرای ساختمان بر اساس آخرین نقشه های اصلاح شده می رسد. مهمترین مواردی که در مرحله اجرا باید مد نظر قرار گیرند تاساختمانی با کیفیت و در عین حال اقتصادی ایجاد شود عبارتند از:

 1. استفاده از مصالح مرغوب و مقاوم
 2. اجرای صحیح و فنی مطابق با نقشههای اصولی و درست
 3. بررسی مصالح پیشنهادی و در صورت امکان جایگزین کردن منابع جدید در جهت پایین آوردن هزینه پروژه
 4. تعیین فواصل زمانی حمل مصالح به کارگاه
 5. استفاده از مصالح بوم آورد به شرط دارا بودن کیفیتهای فنی لازم
مرحله چهارم (نگهداری و تعمیر) :

با توجه به این اصل اساسی که همواره پیشگیری بهتر از درمان می باشد. بهترین زمان برای کاهش هزینه های نگهداری و تعمیر ساختمان در آینده در مرحله اول مطالعات و طراحی اولیه می باشد. اگر چه در مرحله سوم نیز می توان با تهیه نقشه های چون ساخت و با نظارت بهتر بر کیفیت ساخت، تا حدودی در کاهش این هزینه ها مؤثر بود.

نکات
 • یادآوری یک : به طور کلی منظور از فاز یک در پروژه های عمرانی همان طرح اولیه معماری است.
 • یادآوری دو : چهار مرحله اصلی یک پروژه عمرانی عبارتند از شناخت و طراحی مقدماتی اجرایی کردن نقشه ها ، اجرا ، نگهداری و تعمیر.
دکتر-میثم-مداح-مجری-پایه-3-ساختمان
دکتر-میثم-مداح-مجری-پایه-3-ساختمان

سهمیه مهندس مجری پایه 3

سهمیه-مهندس-مجری-پایه-سه
سهمیه-مهندس-مجری-پایه-سه

میزان سهمیه اجرا پایه 3 سال 1402

سهمیه-مهندس-مجری-پایه-3
سهمیه-مهندس-مجری-پایه-3

متراژ مجری ذیصلاح اجرای ساختمان پایه 3

مهندس مجری ساختمان دارای پروانه پایه سه از سازمان نظام مهندسی استان تهران که زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی می باشد. در سال 1402 بر اساس آخرین تغییرات مجاز به اجرای حداکثر دو پروژه ساختمانی بصورت همزمان می باشد. ساختمان مذکور حداکثر دارای 5 سقف و متراژ کل زیربنا حداکثر 1500 مترمربع می تواند باشد.

حق الزحمه مهندس مجری سال 1402

بر اساس ابلاغیه شماره 49434 مورخ 1402/04/07 جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1402 طبق جدول زیر محاسبه می گردد. ما در ادامه مستندات قانونی حق الزحمه مهندس مجری ساختمان پایه 3 را برایتان قرار داده ایم و شما می توانید بر این اساس و استناد بر مستندات ذیل اقدام به دریافت حق الزحمه خود نمایید.

حق-الزحمه-مهندس-مجری-تابستان-سال-1402
حق-الزحمه-مهندس-مجری-تابستان-سال-1402

حق-الزحمه-خدمات-مهندس-مجری-سال-1402
حق-الزحمه-خدمات-مهندس-مجری-سال-1402

حق-الزحمه-مهندس-مجری-سال-1402
حق-الزحمه-مهندس-مجری-سال-1402

قیمت برگه مجری ساختمان پایه سه

جهت استعلام به روز از تعرفه های خدمات اجرای ساختمان می توانید با شماره تلفن 02166910518 و شماره تلفن همراه 09121023640 تماس حاصل نمایید. شما می توانید با ما نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت را در کمترین زمان ممکن تجربه نمایید. دکتر میثم مداح مجری ذیصلاح نظام مهندسی استان تهران با سابقه بیش از یک دهه در حوزه ساخت ساختمان و مدرک کارشناسی مهندسی عمران، عمران و کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، ژئوتکنیک و دکتری مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک ، تخصص ، تجربه و تعهد را به شما ارائه می نماید.

درآمد مهندس مجری پایه 3

مهندس مجری ساختمان پایه 3 می تواند به 4 صورت کسب درآمد نماید :

 1. عقد قرارداد مدیریت پیمان
 2. مدیریت پروژه و اجرای ساختمان
 3. سرپرستی کارگاه
 4. در اختیار قرار دادن پروانه مجری به شرکت ها و یا فروش برگه مجری ( که این روش کاملا غلط و اشتباه است و اصلا توصیه نمی کنیم. )

مجری ساختمان با استفاده از همین روش های ذکر شده می تواند ماهیانه حداقل 20 میلیون تومان درآمد مهندس مجری پایه 3 باشد. البته لازم بذکر است با عقد قراردادهای مدیریت پیمان نیز می توان این درآمد تا عدد ماهیانه 100 میلیون تومان افزایش داد که نیازمند کسب مهارت های ارتباطی ، تبلیغات و مارکتینگ می باشد.

شرایط اخذ پروانه مجری ساختمان پایه 3

مراحل اخذ پروانه مجری ساختمان پایه سه :

 1. سه سال پس از اتمام دوره کارشناسی عمران و معماری شرکت در آزمون صلاحیت اجرای ساختمان
 2. پس از قبولی در آزمون و عضویت در نظام مهندسی و شرکت در جلسات اجباری دوره مجری ساختمان و قبولی در آزمون دروس
 3. ثبت نام از طریق درگاه ملی مجوزها جهت پروانه اشتغال به کار مهندسی
 4. ارسال برابر اصل شده مدارک
 5. صدور پروانه
پروانه اشتغال به کار مهندسی طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده ٤ )

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل ،طراحی ،محاسبه نظارت اجرا بهره برداری ،نگهداری کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی مدیریت ساخت و تولید نصب آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.

ماده ٥ )

برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کار آموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط ، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است.

 1. دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل ۱ سال کارآموزی یا سابقه کار
 2. دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ۲ سال کارآموزی یا سابقه کار
 3. دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل ۳ سال کارآموزی یا سابقه کار
ماده ٦ )

گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ،شهرداریها شخصیتهای حقوقی شاغل در رشته های موضوع قانون شرکتهای ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی میباشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود :

 1. نام محل و مشخصات پروژه ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.
 2. مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار
 3. نام و مشخصات تحصیلی متقاضی
 4. نام مشخصات سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقیصادر کننده گواهی
ماده ۷ )

که متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز میباشد تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید.

 1. فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محرز شود.
 2. گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده ٦ این آئین نامه مقرر شده است.
 3. گواهی قبولی در آزمون
 4. فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی
 5. فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال
 6. مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط
 7. مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقررشده است.
 8. سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی باشد.
ماده 8 )
وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارکضمیمه آندر صورت کامل ، بودن حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول ، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن ،مدارک مراتب را ظرف ۱۵ روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلامخواهد نمود.
تبصره )
وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخيص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم ، پرونده آن را برای صدور پروانه اشتغال وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.
ماده 9 )
بهاشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک میتوانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال میباشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده ٩٦ قانون مالیات های مستقیم می باشند دفاتر مهندسی مذکور میتوانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.
ماده 10 )
اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر میتوانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.
 1. فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقيقي فوق الذكر
 2. یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضا می باشند.
 3. مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایرمراجع ذیربط در صورت وجود
 4. فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی
 5. فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال
 6. ارائه مدارک عضویت در نظام مهندسی استان

قوانین جدید مهندس مجری پایه 3

قوانین-جدید-مهندس-مجری-پایه-3
قوانین-جدید-مهندس-مجری-پایه-3
, , ,
نوشته قبلی
آموزش اصول و فنون مذاکره در املاک قسمت دهم ( چالش های مذاکره در املاک )
نوشته بعدی
آموزش اصول و فنون مذاکره در املاک قسمت یازدهم ( جنسیت در مذاکره )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست