1. خانه
 2. ساختمان
 3. خدمات ساختمان سازی
 4. اجرای اسکلت بتنی – اجرای سازه بتنی – اجرای ساختمان بتنی

اجرای اسکلت بتنی – اجرای سازه بتنی – اجرای ساختمان بتنی

ارائه-خدمات-اجرای-اسکلت-بتنی-در-تهران--سازه-بتنی-ساختمان-بتنی

ما در شرکت ساختمانی اسپرلوس با کادر مجرب از مهندسان ، متخصصین و پرسنل اجرایی ، آمادگی داریم عهده دار اجرای سازه بتنی ، اجرای اسکلت بتنی و اجرای ساختمان بتنی شما باشیم. کافی است با ما تماس بگیرید ، مجری اسکلت بتن ، مجری اسکلت بتنی و اجرای ساختمان بتن تخصص ماست. نازلترین قیمت ، بالاترین کیفیت را در کمترین زمان ممکن ، با اسپرلوس تجربه نمایید. در ادامه با ارائه توضیحاتی پیرامون بتن و اسکلت بتنی سعی داریم در راستای ارتقا آگاهی شما گام برداریم، پس با ما همراه باشید.

اجرای-اسکلت-بتنی-شرکت-ساختمانی-اسپرلوس
اجرای-اسکلت-بتنی-شرکت-ساختمانی-اسپرلوس

مشخصات مکانیکی سازه بتن چیست ؟

سازه بتن معمولی و سازه بتن سبک :

چگالی بتن معمولی در محاسبات برابر با ۲۳۰۰ کیلوگرم در متر مکعب منظور می.شود چگالی بتن سبک سازه ای باید بر اساس نتایج آزمایش تعیین شود ولی مقدار آن نباید کمتر از ۱۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد برای منظور کردن مشخصات بتن سبک کلیه روابطی که در آنها از جذر f`c استفاده شده است در ضریب لامبدا λ ضرب می گردد.
مجری-اسکلت-بتن
مجری-اسکلت-بتن
جدول ضریب اصلاح لامبدا λ با توجه به ترکیب دانه ها :
مشخصات-مکانیکی-اجرای-سازه-بتن
مشخصات-مکانیکی-اجرای-سازه-بتن

برای بتن های نیمه سبک دانه ، ترکیبی مقدار λ از درون یابی خطی بین ۰/۷۵ و ۰/۸۵ با توجه به نسبت حجم ریزدانه معمولی به حجم کل سنگ دانه و بین ۰/۸۵ تا ۱۰۰ با توجه به حجم درشت دانه معمولی به حجم کل مواد سنگی به دست می آید.

جدول ضریب اصلاح با توجه به چگالی بتن :
جدول-ضریب-اصلاح-اجرای-سازه-بتنی
جدول-ضریب-اصلاح-اجرای-سازه-بتنی

مقدار λ برای بتن با چگالی معمولی برابر ۱/۰ منظور می گردد. در محاسبات طول گیرایی آرماتورها ضریب λ برای انواع بتن های سبک باید برابر ۰/۷۵ منظور شود.

مقاومت فشاری مشخصه بتن f`c :
مقاومت فشاری مشخصه بتن باید بر اساس آزمایش های ۲۸ روزه بر روی حداقل دو نمونه استوانه ای به قطر ۱۵۰ و ارتفاع ۳۰۰میلیمتر یا حداقل سه نمونه استوانه ای به و ارتفاع ۲۰۰ میلی متر تعیین شود. در صورتی که سن دیگری برای آزمایش نمونه ها مورد نظر باشدقطر ۱۰۰باید در مدارک ساخت ذکر گردد. مقاومت فشاری مشخصه بتن باید در طرح مخلوط بتن و نیز در ارزیابی و پذیرش بتن ، ملاک عمل قرار گیرد. مقدار باید با توجه به محدودیت های زیر در نظر گرفته شود.
 1. حداقل مقدار برای انواع بتنهای معمولی و سبک برابر ۲۰ مگاپاسکال و حداکثر آن ۵۰ مگاپاسکال است.
 2. در ساختمانهای بلندتر از ۲۰ طبقه از روی شالوده با تأمین شرایط بند ، زیر میتوان حداکثر مقاومت را در بتن های معمولی تا ۷۰ مگا پاسکال افزایش داد.
 3. با پیش بینی تدابیر ویژه برای کنترل کیفیت بتن نشان داده شود که به دست آوردن چنین مقاومتی در اجرا امکان پذیر است.
 4.  در سازه های لرزه بر ، ویژه حداقل مقدار f`c برای بتن های معمولی و سبک ۲۵ مگاپاسکال و حداکثر آن برای بتن های سبک ۳۵ مگاپاسکال می باشد.
 5. در کلیه موارد حداقل مقدار f`c نباید از آنچه برای دوام بتن تعیین شده ، کمتر در نظر گرفته شود.
اجرای-اسکلت-بتنی
اجرای-اسکلت-بتنی

پیرامون گودبرداری و سازه نگهبان بیشتر بدانید >

رده بندی بتن سازه بتنی :

رده بندی بتن اجرای اسکلت بتنی بر اساس مقاومت مشخصه آن معمولا به ترتیب زیر است :
C۱۰ ، C۱۲ ، C۱۶ ، C۲۰ ، C۲۵ ، C۳۰ ، C۳۵ ، C40 ، C۴۵ ، C۵۰ ، C۵۵ ، C۶۰ ، C۶۵ ، C70
اعداد بعد از C بیانگر مقاومت فشاری مشخصه بتن بر حسب مگا پاسکال جهت اجرای اسکلت بتن می باشد.

مدول گسیختگی بتن در اجرای سازه بتن :

مدول گسیختگی بتن از رابطه زیر به دست می آید :
مدول-گسیختگی-بتن-در-اجرای-سازه-بتن
مدول-گسیختگی-بتن-در-اجرای-سازه-بتن

مدول الاستيسيته بتن در اجرای ساختمان بتنی :

مدول الاستیسیته را می توان از دو رابطه زیر به دست آورد ؛
ضریب الاستیسیته بتن های با چگالی بتن Wc بین ۱۴۴۰ و ۲۵۶۰ کیلوگرم بر متر مکعب :
مدول-الاستيسيته-بتن-در-اجرای-ساختمان-بتنی
مدول-الاستيسيته-بتن-در-اجرای-ساختمان-بتنی

رابطه فوق برای بتن های معمولی با چگالی ۲۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب به صورت زیر نوشته میشود :

مدول-الاستيسيته-بتن-در-اجرای-ساختمان-بتن
مدول-الاستيسيته-بتن-در-اجرای-ساختمان-بتن

ضریب پواسون در اجرای اسکلت بتنی :

در بتن ، معمولی ضریب پواسون را می توان یا برابر با ۰/۲ فرض نمود و یا مقدار آن را از طریق آزمایش های معتبر به دست آورد. در بتن های ، سبک ضریب پواسون باید بر اساس آزمایش تعیین شود.

ضریب انبساط حرارتی بتن در اجرای اسکلت بتنی :

در بتن های معمولی ضریب انبساط حرارتی را می توان با توجه به نوع سنگ دانه ها و با تقریب ۲۰ درصد برابر با ۱۰۶×۱۰ در هر درجه سلسیوس منظور نمود. در بتن های سبک ضریب انبساط حرارتی را باید با توجه به نوع بتن سبک از طریق آزمایش به دست آورد.

مشخصات آرماتورهای اجرای سازه بتنی :

آرماتورهای فولادی شامل میلگردها و سیم ها می باشد میلگرد های فولادی به آرماتورهای گرم نوردیده و سیم های فولادی به آرماتورهای سرد نوردیده یا سرد اصلاح شده اطلاق می گردند. این آرماتورها در انواع ساده و آجدار تولید می شوند.
آرماتوربندی-اجرای-اسکلت-بتنی
آرماتوربندی-اجرای-اسکلت-بتنی

رده بندی آرماتورهای اجرای اسکلت بتنی :

در جدول زیر رده بندی آرماتورها آمده است :
رده-بندی-آرماتورهای-اجرای-اسکلت-بتنی
رده-بندی-آرماتورهای-اجرای-اسکلت-بتنی

اعداد بعد از S بیانگر تنش حد تسلیم یا مقاومت تسلیم آرماتورها fy برحسب مگاپاسکال هستند که مجاز به استفاده در طراحی می باشد. در صورتی که در فرآیند ساخت تغییراتی در ترکیبات شیمیایی و یا در روش ساخت با اهداف مشخص ایجاد شوند ، در سمت راست رده آرماتور یک حرف لاتین اضافه می.شود حرف C که برای رده S۵۰۰ C به کار رفته به همین منظور است.

طبقه بندی آرماتورهای اجرای ساختمان بتنی :

آرماتورهای اجرای سازه بتن از نظر ساخت به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
 1. فولاد گرم نوردیده
 2. فولاد سرد نوردیده یا سرد اصلاح شده که بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر پیچاندن ، کشیدن ، نورد کردن و یا گذراندن از حدیده بر روی میلگردهای گرم نوردیده در حالت سرد به دست می آید.
 3. گرم نوردیده در حالت گرم به دست می آید فولاد گرم اصلاح شده یا فولاد ویژه که بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر گرمایش و آب دادن بر روی میلگردهای گرم نوردیده در حالت گرم به دست می آید.
آرماتورهای فولادی اجرای اسکلت بتنی از نظر شکل پذیری به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از :
 1. فولاد نرم (S۲۴۰) که منحنی تنش کرنش آن دارای پله تسلیم مشهود است.
 2. فولاد نیمه سخت (S420 ، S400 ، S350 ، S340) ، که منحنی تنش کرنش آن دارای پله تسلیم بسیار محدود است.
 3. فولاد سخت (S520 ،  S500) که منحنی تنش کرنش آن فاقد پله تسلیم است.
اجرای-سازه-بتنی-آرماتوربندی
اجرای-سازه-بتنی-آرماتوربندی

ویژگی های کششی آرماتور در اجرای سازه بتن :

در جدول زیر ویژگی های کششی آرماتورهای اجرای ساختمان بتنی آمده است؛
ویژگی-های-کششی-آرماتور-در-اجرای-سازه-بتن
ویژگی-های-کششی-آرماتور-در-اجرای-سازه-بتن

درآرماتورهای ذکر شده در جدول فوق حداقل نسبت مقاومت کششی به تنش حد تسلیم برابر با ۱/۲۵ می باشد. آرماتورهای سرد نوردیده حداقل نسبت فوق برابر با ۱/۰۳ است. آرماتورهایی که مقاومت لازم و نسبت مقاومت کششی به تنش حد تسلیم حداکثر در آنها مطابق جدول فوق به روش خنک کاری و برگشت تحت کنترل (مانند روش ترمکس) حاصل می شوند ، حرف T و برای آرماتورهایی که به روشی غیر از خنک کاری و برگشت تحت کنترل تولید میشوند. حرف U و در آرماتورهایی که با استفاده از عناصر آلیاژی مقاومت لازم در آنها محقق می شود. حرف A به انتهای رده میلگرد در گواهینامه فنی صادره و نیز در نشانه گذاری روی میلگرد درج می شود.

ویژگی های خم پذیری آرماتورهای اجرای اسکلت بتنی :

آرماتورها باید در آزمون خمش قادر باشند دور یک فک خمشی به اندازه ۱۸۰ درجه خم شده و در محیط خارجی آنها هیچ گونه ترک خوردگی قابل مشاهده با دید طبیعی ایجاد نشود. قطر فک خمشی متناسب با قطر آرماتور بوده و طبق جدول زیر است ؛
ویژگی-های-خم-پذیری-آرماتورهای-اجرای-اسکلت-بتنی
ویژگی-های-خم-پذیری-آرماتورهای-اجرای-اسکلت-بتنی

در صورت توافق تولید کننده و خریدار آزمون باز خمش می تواند جایگزین آزمون خمش شود. انجام یکی از دو آزمون خمش یا آزمون باز خمش از طرف تولید کننده الزامی است. ولی هر دو مشخصه باید توسط تولید کننده تضمین گردد.

ویژگی های جوش پذیری آرماتورها در اجرای سازه بتنی :

عملیات جوشکاری در دمای -۱۸ درجه سلسیوس و پایین تر نباید انجام شوند بعد از پایان ،جوشکاری باید اجازه داد تا آرماتور به طور طبیعی سرد شود. شتاب دادن به فرآیند سردشدن مجاز نمی باشد.
اجرای-ساختمان-بتنی-شرکت-ساختمانی-اسپرلوس
اجرای-ساختمان-بتنی-شرکت-ساختمانی-اسپرلوس

مشخصات مورد نیاز آرماتورها در اجرای ساختمان بتنی :

 1. کلیه آرماتورهای طولی و عرضی مصرفی در سازه های بتن آرمه باید آجدار .باشند استفاده از آرماتورهای ساده فقط در دورپیچها مجاز است.
 2. تنش حد تسلیم آرماتورهای اجرای سازه بتن باید از یکی از دو روش زیر به دست می آید : A) روش جابجایی- تنش نظیر ۰/۲ درصد کرنش ماندگار B) روش توقف -نیرو تنش نظیر نقطه ای که افزایش نیرو بعد از آن مشاهده نمی شود. استفاده از این روش برای آرماتورهایی مجاز است که دارای یک نقطه تسلیم کاملاً واضح و مشخص باشند.
 3. در کرنش های کمتر یا مساوی با کرنش حد تسلیم εy ، تنش فولاد fs ، از رابطه زیر محاسبه میشود؛ در کرنش های بزرگتر از کرنش حد تسلیم εy ، تنش فولاد fs ، مستقل از کرنش بوده و از رابطه زیر محاسبه می شود؛
  مشخصات-مورد-نیاز-آرماتورها-در-اجرای-ساختمان-بتنی
  مشخصات-مورد-نیاز-آرماتورها-در-اجرای-ساختمان-بتنی

  فرمول-مورد-نیاز-آرماتورها-در-اجرای-سازه-بتنی
  فرمول-مورد-نیاز-آرماتورها-در-اجرای-سازه-بتنی

  اسپرلوس-مجری-اسکلت-بتنی
  اسپرلوس-مجری-اسکلت-بتنی

  ادامه مشخصات مورد نیاز آرماتورها :
 4. مدول الاستيسيته (Es) برای آرماتورها برابر با ۲۰۰۰۰۰ مگا پاسکال است.
 5. تنش حد تسلیم به کار برده شده در محاسبات برای آرماتورهای اجرای سازه بتنی بستگی به مشخصات فولاد مصرفی داشته و بر اساس نوع کاربری نباید از مقادیر داده شده در جدول بالا برای آرماتورهای آجدار و برای آرماتورهای ساده بیشتر باشد.
 6. نوع آرماتورهایی که برای کاربری مشخص اجرای سازه بتن استفاده می شوند. باید برای آرماتورهای آجدار مطابق جدول بالا و برای آرماتورهای ساده نیز مطابق جدول باشد.
 7. در سیم های  آجدار ، فقط استفاده از قطرهای ۱/۵ تا ۱/۶ میلیمتر مجاز است. در صورت استفاده از سیم های آجدار با قطرهای بزرگتر از ۱۶ میلی متر طول های مهاری و وصله با استفاده از ضوابط طول گیرایی محاسبه می گردند.
 8. در آرماتورهای طولی و آجدار در قاب های ویژه و دیوارهای لرزه ای ویژه و اجزای آنها از جمله دیوار پایه ها و تیرهای هم بند که تحت اثر لنگر خمشی نیروی محوری و یا هر دو به صورت توام قرار می گیرند. باید سه شرط زیر ارضا شوند: الف) تنش تسلیم اندازه گیری شده در آزمایشگاه از تنش حد تسلیم در محاسبات fy بیش از ۱۲۵ مگاپاسکال فراتر نرود. ب) نسبت تاب کششی اندازه گیری شده در آزمایشگاه به تنش حد تسلیم اندازه گیری شده در آزمایشگاه از ۱/۲۵ کمتر نباشد. پ) حداقل درصد ازدیاد طول گسیختگی در طول آزمون ۲۰۰میلی متری برای آرماتورهای به قطر ۱۰ تا ۲۰میلی متر برابر با ۱۴ درصد ، برای آرماتورهای به قطر ۲۲ تا ۳۵ میلی متر برابر ۱۲ درصد و برای آرماتورهای به قطر بزرگتر از ۳۵ میلی متر و تا ۵۷ میلی متر برابر ۱۰ درصد باشد.
 9. استفاده از آرماتورهای با مقاومت تسلیم بیشتر از ۵۵۰ مگاپاسکال در قاب های ویژه مجاز نمی باشد در آرماتورهایی که در جدول های ذیل مقاومت تسلیم ۷۰۰ مگاپاسکال مجاز شمرده شده است. باید مشخصات استاندارد ASTM A706 رعایت شوند.
 10. در سازه ها استفاده از آرماتورهای S۵۲۰ تولید شده با روش ترمکس و مشابه آن به شرطی مجاز است که تمام شرایط جدول ویژگی های کششی آرماتورها در اجرای اسکلت بتنی رعایت شده باشد. در سازه های شکل پذیر ویژه انجام آزمایشات لازم در هر پروژه الزامی است.
 11. ضریب انبساط حرارتی برای کلیه آرماتورها برابر 6-^10 ×12 به ازای هر درجه سلسیوس است.

پیرامون اجرای اسکلت فلزی ساختمان بیشتر بدانید >

جدول کاربرد آرماتورهای آجدار طولی و عرضی در اجرای سازه بتنی :
کاربرد-آرماتورهای-آجدار-طولی-و-عرضی-در-اجرای-سازه-بتن
کاربرد-آرماتورهای-آجدار-طولی-و-عرضی-در-اجرای-سازه-بتن

کاربرد-آرماتورها-در-اجرای-اسکلت-بتن
کاربرد-آرماتورها-در-اجرای-اسکلت-بتن

دوام آرماتورها مصرفی در اجرای اسکلت بتنی :

برای حفظ آرماتورهای مصرفی در بتن در برابر فرسودگی و خوردگی باید به مشخصات فیزیکی و شیمیایی بتن ، شرایط محیطی در ارتباط با مواد شیمیایی واکنش زای خورنده میزان پوشش بتنی روی آرماتورها و نیز ملاحظات مربوط به دوام آنها در برابر آتش سوزی توجه داشت. در مورد پوشش بتنی روی آرماتورها در شرایط محیطی معمولی غیر خورنده باید توجه داشت :

 1. ضخامت پوشش بتنی روی کلیه آرماتورهای طولی و عرضی نباید از مقادیر جدول زیر کمتر باشد.
 2. برای گروه ، میلگردها ضخامت پوشش بتنی روی آنها نباید از کوچکترین دو مقدار الف و ب زیر کمتر باشد.
 • الف ) قطر معادل گروه میلگردها
 • ب ) ۷۵ میلیمتر برای مواردی که بتن بر روی خاک ریخته شده و با آن در تماس دائمی است و ۵۰ میلیمتر برای مواردی که بتن در تماس با خاک ریخته نشده است.

برای آرماتورهای برشی سردار ، ضخامت پوشش بتنی بر روی سر و صفحه زیر آنها نباید از ضخامت پوشش آرماتورها در عضو کمتر باشد. برای تأمین دوام بیشتر آرماتورها می توان آنها را با اندود روی یا اپوکسی ها و یا ترکیبی از آنها پوشش داد.

اجرای-سازه-بتن
اجرای-سازه-بتن

پیرامون مراحل اخذ پروانه ساختمان بیشتر بدانید >

جدول حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگرد برای اجزای اجرای سازه بتنی :
جدول-حداقل-ضخامت-پوشش-بتن-روی-میلگرد-برای-اجزای-اجرای-سازه-بتنی
جدول-حداقل-ضخامت-پوشش-بتن-روی-میلگرد-برای-اجزای-اجرای-سازه-بتنی

اقلام جا گذاری شده در بتن جهت اجرای ساختمان بتنی :

اقلام جاگذاری شده در بتن نباید بر روی مقاومت سازه و یا ضدآتش بودن آن اثرات عمده داشته باشند جنس اقلام جاگذاری شده نباید بر روی بتن و یا آرماتورها اثرات نامطلوب بگذارد در صورت استفاده از قطعات ،آلومینیومی این قطعات باید دارای پوشش مناسب برای جلوگیری از واکنش بین بتن و آلومینیوم یا بتن و فولاد باشند.

آرماتور برشی – گل میخ سردار اجرای سازه بتن :

در مورد آرماتور برشی گل میخ سردار که به عنوان آرماتور برشی در دال های دو طرفه به کار برده می شوند محدودیت های زیر باید رعایت شوند ؛
 1. مساحت سطح سر گل میخ باید حداقل ۱۰ برابر سطح مقطع میله گل میخ باشد.
 2. مقاومت تسلیم مشخصه گل میخ باید حداقل ۳۵۰ مگا پاسکال باشد.

تحلیل سیستم ها در اجرای اسکلت بتن :

 اثرات لاغری در اجرای سازه بتنی :

مواردی که می توان از اثرات لاغری صرف نظر کرد عبارتند از:
الف ) در ستونهای مهار نشده به شرط برقراری رابطه :
اثرات-لاغری-اجرای-اسکلت-بتن
اثرات-لاغری-اجرای-اسکلت-بتن

ب ) در ستون های مهار شده به شرط برقراری رابطه :

اثرات-لاغری-اجرای-سازه-بتن
اثرات-لاغری-اجرای-سازه-بتن

ستون هایی که دارای یک انحنا در یک جهت هستند ، منفی و برای ستون هایی که دارای انحنا در دو جهت هستند مثبت در نظر گرفته می شود. چنانچه جمع سختی کلیه اعضای مهاری که از حرکت جانبی طبقه جلوگیری می کنند. حداقل ۱۲ برابر سختی کل ستون های طبقه در آن امتداد ، باشد اجازه داده می شود، که آن ستونها را مهار شده در نظر گرفت.

اجرای-اسکلت-بتن
اجرای-اسکلت-بتن
روشهای محاسبه شعاع ژیراسیون (r) عبارتند از:
 1.  با استفاده از رابطه :
  شعاع-ژیراسیون-اجرای-اسکلت-بتنی
  شعاع-ژیراسیون-اجرای-اسکلت-بتنی
 2.  در ستون های با مقطع مستطیل در هر امتداد برابر ۰/۳۰ بعد مقطع ستون در آن امتداد
 3.  در ستونهای با مقطع دایره برابر ۰/۳۵قطر مقطع ستون

مشخصات هندسی تیر T در اجرای اسکلت بتنی :

در تیرهای  T شکل که دارای دال یکپارچه و یا مرکب می باشند ، عرض مؤثر بال (bf) باید برابر عرض جان تیر (bw) به اضافه قسمتی از بال در هر طرف تیر مطابق جدول زیر در نظر گرفته شود. در این جدول h ضخامت دال و Sw  فاصله آزاد بین جان تیر مورد نظر و جان تیر مجاور آن می باشد.
جدول محدودیت ابعاد برای عرض مؤثر بال از بر جان تیر T شکل جهت اجرای سازه بتنی ؛
جدول-محدودیت-ابعاد-برای-عرض-مؤثر-بال-از-بر-جان-تیر-T-شکل-جهت-اجرای-سازه-بتنی
جدول-محدودیت-ابعاد-برای-عرض-مؤثر-بال-از-بر-جان-تیر-T-شکل-جهت-اجرای-سازه-بتنی

در تیرهای T شکل منفرد که از بال تیر برای تأمین سطح فشاری اضافی استفاده می شود. حداقل ضخامت بال باید برابر با نصف عرض جان ، و حداکثر عرض مؤثر ، برابر با چهار برابر عرض جان در نظر گرفته شود.

اجرای-سازه-بتنی
اجرای-سازه-بتنی

حداقل ضخامت دال یک طرفه در اجرای ساختمان بتنی :

1- برای دالهای توپر که به جدا کننده ها (تیغه ها) یا دیگر اجزای ساختمانی که احتمال دارد در اثر خیز زیاد آسیب ببینند، متصل نیستند، ضخامت کل دال (h) نباید از مقادیر جدول زیر که برای بتن معمولی و فولاد با تنش تسلیم fy = ۴۲۰ MPa تنظیم شده است. کمتر باشد ؛ مگر آنکه محاسبه خیز آن بر اساس بند (۲) انجام شود. برای زمانی که fy=420MPa نباشد مقادیر جدول باید در (0.4+700/fy) ضرب شوند.
جدول حداقل ضخامت دالهای یک طرفه توپر جهت اجرای اسکلت بتنی :
جدول-حداقل-ضخامت-دالهای-یک-طرفه-توپر-جهت-اجرای-اسکلت-بتنی
جدول-حداقل-ضخامت-دالهای-یک-طرفه-توپر-جهت-اجرای-اسکلت-بتنی

2- برای دال های بتن آرمه ساخته شده با بتن سبک (با وزن مخصوص، Wc در محدوده ۱۴۴۰ تا ۱۸۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب) مقادیر جدول فوق باید در بزرگترین مقدار الف و ب ضرب شوند.

 • الف)  ۱.۶۵- ۰٫۰۰۰۳Wc
 • ب) 1/09
3- برای دال هایی که از ترکیب بتن معمولی و بتن سبک و با استفاده از داربست های تکیه گاهی ساخته می شوند ودر آنها بتن سبک در فشار قرار می گیرد مقادیر جدول فوق باید مطابق بند (۱) اصلاح شوند.
4- اگر کفپوش بتنی با دال به صورت یکپارچه اجرا شود یا اگر کفپوش به صورت مرکب با دال کف طراحی شود، ضخامت کلی دال h می تواند شامل ضخامت کفپوش نیز باشد.
اسپرلوس-مجری-اسکلت-بتن
اسپرلوس-مجری-اسکلت-بتن

حداقل ضخامت دال دو طرفه جهت اجرای سازه بتن :

۱- در دالهای دوطرفه بدون تیرهای داخلی بین تکیه گاه ها در تمامی لبه ها و با حداکثر نسبت دهانه بزرگ به دهانه کوچک برابر با ۲ حداقل ضخامت دال برای بارهای متعارف باید محدودیت های (الف) تا (پ) زیر را برآورده کند. مگر اینکه محدودیت های مربوط به خیز برآورده شود.
الف) برابر با مقادیر جدول زیر
ب) برای دالهای بدون کتیبه برابر با ۱۲۵ میلیمتر
پ) برای دال های با کتیبه برابر با ۱۰۰ میلی متر در مواردی که تنش تسلیم آرماتور بیش از ۵۵۰ مگاپاسکال ،است محدودیت خیز محاسبه شده باید با فرض مدول گسیختگی کاهش یافته بتن برابر با فرمول زیر تأمین شود ؛
حداقل-ضخامت-دال-دوطرفه-اجرای-اسکلت-بتن
حداقل-ضخامت-دال-دوطرفه-اجرای-اسکلت-بتن
جدول حداقل ضخامت دال های دو طرفه بدون تیرهای داخلی جهت اجرای ساختمان بتن :
جدول-حداقل-ضخامت-دال-ها-جهت-اجرای-ساختمان-بتن
جدول-حداقل-ضخامت-دال-ها-جهت-اجرای-ساختمان-بتن
2- دال های دو طرفه با تیرهای بین تکیه گاه ها در همه لبه ها حداقل ضخامت دال برای بارهای متعارف باید محدودیت های جدول زیر را تأمین نماید ؛ مگر اینکه محدودیت های خیز محاسبه شده را برآورده کند.
در لبه های غیر ممتد دال های نامبرده یک تیر لبه با ۰٫۸۰=< af باید تأمین شود و یا حداقل ضخامت مورد نیاز درقسمت های (ب) یا (ت) جدول زیر باید حداقل ۱۰ درصد در چشمه با لبه غیر ممتد افزایش یابد.
3- اگر کفپوش بتنی با دال به صورت یکپارچه اجرا شود یا اگر کفپوش به صورت مرکب با دال کف طراحی شود. ضخامت کلی دال (h) می تواند شامل ضخامت کفپوش نیز باشد.
جدول حداقل ضخامت دال های دوطرفه با تیرهای بین تکیه گاهها در همه لبه های اجرای سازه بتن :
جدول-حداقل-ضخامت-دال-های-دوطرفه-اجرای-سازه-بتن
جدول-حداقل-ضخامت-دال-های-دوطرفه-اجرای-سازه-بتن

پیرامون تعاونی مسکن اسپرلوس بیشتر بدانید >

حداقل ارتفاع تیر اجرای اسکلت بتن :

در ساختمان های متعارف و تحت بارگذاری های معمول ، در تیرهایی که ارتفاع آنها از مقادیر مندرج در جدول زیر بیشتر است ، محاسبه خیز افتادگی الزامی نمی باشد. به شرط آنکه این تیرها به قطعات غیرسازه ای مانند تیغه ها متصل نباشند و یا آنها را نگهداری نکنند و خیز زیاد در آنها خسارتی ایجاد نکند.
جدول حداقل ارتفاع تیر اجرای اسکلت بتن :
جدول-حداقل-ارتفاع-تیر-اجرای-اسکلت-بتن
جدول-حداقل-ارتفاع-تیر-اجرای-اسکلت-بتن

در جدول فوق L طول آزاد دهانه تیر است. مقادیر جدول برای بتن معمولی و آرماتورهای با مقاومت تسلیم ۴۲۰مگا پاسکال می باشند. برای سایر انواع فولادها، مقادیر جدول فوق باید در ضریب 0.4 + 700/fy )  ضرب شوند.

برای تیرهای ساخته شده با بتن سبک با وزن مخصوص ۱۴۴۰ تا ۱۸۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب مقادیر جدول فوق باید در ۱.۰۹=< ۰.۰۰۰۳۷Wc – ۱۶۵ ضرب شوند.
الزامات-اجرای-اسکلت-بتنی
الزامات-اجرای-اسکلت-بتنی

الزامات اجرایی مصالح و مخلوط بتن در اجرای سازه بتنی :

سیمان اجرای اسکلت بتنی :

سیمان های مصرفی در بتن باید با توجه به مقاومت مورد نظر شرایط محیطی و ابعاد در سازه بتنی انتخاب شوند. سیمان های تولیدی در کشور به دو روش گروه بندی شده و در استانداردها آورده شده اند.
روش اول : که قدمت طولانی تری دارد به نگرش آیین نامه های آمریکا
روش دوم : به نگرش آیین نامه های اروپا توجه شده است در گروه بندی روش دوم الزامات مربوط به دوام بتن با دقت بیشتری رعایت گردیده اند.
جزئیات گروه بندی سیمان در دو روش فوق در جدولهای زیر ارائه شده است ؛
اجرای-اسکلت-بتنی-(سیمان)
اجرای-اسکلت-بتنی-(سیمان)

این سیمان ها از نظر مقدار ترکیب C3A در گروههای II تا V با توجه به مقاومت مورد نیاز و میزان مقابله با سولفات ها و ،کلریدها بین صفر تا ۱۰ درصد محدودیت دارند. استفاده از مواد چسباننده جایگزین سیمان شامل انواع زیر در بتن مجاز است.

 1. پوزولان های طبیعی
 2. دوده سیلیسی میکرو سیلیس
 3. خاکستر ،بادی
 4. متاکائولین
 5. سرباره

محاسبه نسبت آب به سیمان (W/C) در مخلوط بتن ، وزن سیمان ها و مواد جایگزین آنها باید به حساب آورده شود.

پیرامون سرمایه گذاری در ساخت و ساز ساختمان بیشتر بدانید >

سنگدانه اجرای سازه بتنی :

سنگدانه های مورد استفاده در بتن شامل سنگدانه های معمولی و سنگدانه های سبک یا سبکدانه ها باید به گونه ای باشند که نیازهای طرح به لحاظ مقاومت ، دوام در شرایط محیطی مهاجم ، کارایی و روانی مناسب در ساخت ، تأمین شوند.

اجرای-ساختمان-بتنی
اجرای-ساختمان-بتنی
مشخصات مورد توجه در سنگدانه های درشت و ریز عبارتند از:
 • درشت دانه : دانه بندی مواد زیان آور سلامت در صورت لزوم مقاومت سایشی دانه های پولکی و کشیده و واکنش زایی با قلیایی در صورت لزوم
 • ریزدانه ها : دانه بندی مواد زیان آور ناخالصی های آلی سلامت در صورت لزوم واکنش زایی با قلیایی ها در صورت لزوم سنگدانه های بازیافتی حاصل از خرد کردن قطعات بتنی بدون فولاد و باز فرآوری شده را میتوان در بتن های سازه ای مصرف نمود. مشروط بر آنکه ضوابط آیین نامه های بتن ،ایران آبا رعایت شوند.

 آب مصرفی بتن اجرای ساختمان بتنی :

آب مصرفی در بتن و عمل آوری آن باید عاری از هرگونه مواد یا محلول هایی باشد که عملکرد مطلوب بتن را در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار اختلال ننماید. در مواردی که از آب آشامیدنی برای ساخت و عمل آوری بتن اسنفاده می شود ، اگر آب مزه یا بوی مشخصی نداشته ،  تمیز و صاف بوده و همچنین شواهدی از تاثیر منفی آن بر مشخصات بتن یافت نشوند. نیازی به انجام آزمایش های کنترل کیفیت آن نیست استفاده از آب بازیافت شده کارخانه تولید بتن به تنهایی و یا در ترکیب با آب آشامیدنی یا آب چاه در تولید بتن به شرطی مجاز است که عاری از هرگونه مواد یا محلول هایی باشد که عملکرد مطلوب بتن را در کوتاه مدت و دردراز مدت دچار اختلال نمایند.

میزان PH اب در همه موارد باید بین ۵/۰ تا ۸/۵ .باشد. مواد زیان اور موجود در آب نباید از مقادیر داده شده درجدول زیر تجاوز کند.

جدول حداکثر مواد شیمیایی مجاز در آب :
جدول-حداکثر-مواد-شیمیایی-مجاز-در-آب-اجرای-ساختمان-بتن
جدول-حداکثر-مواد-شیمیایی-مجاز-در-آب-اجرای-ساختمان-بتن

در مواردی که آب مصرفی در بتن به لحاظ دارا بودن مواد مضر مؤثر بر گیرش سخت شدن مقاومت آهنگ رشد مقاومت تغییر حجم خوردگی میلگردها و کارایی بتن مشکوک باشد. می توان با ساخت نمونه ملات و خمیر سیمان شاهد با آب مقطر یا آب آشامیدنی و مقایسه آن با ملات یا خمیر سیمان حاوی آب مشکوک مورد نظر، موارد الف تا پ زیر را کنترل نمود.

 1. مقاومت ۷ روزه نمونه حاوی آب غیر آشامیدنی یا غیراستاندارد باید حداقل ۹۰ درصد مقاومت فشاری ملات شاهد باشد.
 2. زمان گیرش خمیر سیمان حاوی آب مشکوک نباید زودتر از ۱/۰ و دیرتر از ۱/۵ ساعت نسبت به مخلوط شاهد باشد.
 3. میزان انبساط به دست آمده از آزمایش سلامت سیمان در آزمون ساخته شده با آب مشکوک از حد مجاز انبساط یا انقباض استاندارد سیمان مصرفی بیشتر نباشد.

مواد افزودنی بتن اجرای اسکلت بتنی :

مشخصات و آزمون های لازم در افزودنی ها در جدول زیر آمده است ؛

افزودنی-های-بتن-جهت-اجرای-سازه-بتن
افزودنی-های-بتن-جهت-اجرای-سازه-بتن
اجرای-اسکلت-بتنی-(افزودنی-های-بتن)
اجرای-اسکلت-بتنی-(افزودنی-های-بتن)

الیاف فولادی در اجرای ساختمان بتنی :

الیاف فولادی در بتن برای تأمین مقاومت کششی آن در جهت مقابله با ترک خوردگی های ناشی از بارها و عوامل محیطی به کار برده می شوند. این الیاف باید آجدار باشند. و الزامات زیر را برآورده نمایند :
 • الف) ضوابط استاندارد ملی ۱۷۶۹۷
 • ب) نسبت طول به قطر آنها بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد.
لازم به ذکر است که الیاف تولیدی اکثراً دارای مقطع دایره ای به قطر ۰/۴ تا ۱/۳ میلیمتر و طول ۲۵ تا ۶۳ میلی متر هستند.
نکته : مقدار الیاف فولادی مصرف شده در بتن نباید از ۶۰ کیلوگرم در متر مکعب کمتر باشد.
اجرای-اسکلت-بتنی-(پمپ-بتن)
اجرای-اسکلت-بتنی-(پمپ-بتن)

مخلوط بتن جهت اجرای سازه بتن :

برای هر مخلوط بتن الزامات بندهای ۱ تا ۸ زیر می بایست با توجه به شرایط محیطی و ضوابط طراحی منظور شود ؛
1- حداقل مقاومت فشاری مشخصه بتن
2- سن آزمایش مقاومت بتن ، چنانچه متفاوت از ۲۸ روز باشد.
3- حداکثر نسبت آب به سیمان لازم برای دوام در بدترین شرایط محیطی
4- اندازه اسمی بزرگترین سنگدانه نباید از حداقل موارد زیر بزرگتر باشد ؛
 • الف) یک پنجم کوچکترین بعد داخلی قالب
 • ب) یک سوم ضخامت دال
 • پ) سه چهارم حداقل فاصله آزاد میان آرماتوهای تکی یا گروهی 
 • ت) سه چهارم حداقل ضخامت پوشش بتنی روی آرماتورها
5- الزامات مربوط به دوام بتن باید با توجه به رده بندی شرایط محیطی و محدودیتهای مربوط به هر یک از آنها در طرح رعایت شوند
6- چگالی متعادل در بتن سبکدانه (تخمینی از چگالی بتن پس از خشک شدن
7- ارائه نسبت های حجمی سبکدانه ها در مخلوط های بتن سبک به منظور تعیین مقدار 2 اگر در طراحی استفاده شده اند.
8- الزامات مربوط به بتن با الیاف فولادی چنانچه الیاف برای مقاومت کششی مصرف شده باشند.
مجری-اسکلت-بتنی
مجری-اسکلت-بتنی
توجه مهم :
مقاومت فشاری مورد نیاز در مراحل مختلف ساخت برای هر بخش از سازه که توسط مهندس طراح سازه مشخص نشده باشد باید برای تأیید و بازنگری ارائه شود محدودیتهای مربوط به دوام بتن برای شرایط تعیین شده باید تأمین شوند برای بتنهایی که در معرض سولفات قرار میگیرند گزینههای دیگری از ترکیب ،مواد به جز مورد ۵ فوق نیز مجاز خواهند بود مشروط بر آنکه آزمایشهای مقاومت در برابر سولفات را برآورده نمایند دو مورد زیر باید در طرح مخلوط بتنهایی که در زمان بهره برداری در معرض رطوبت قرار میگیرند رعایت شوند؛
۱- سنگدانه ها فاقد واکنش قلیایی سیلیسی بوده و یا تمهیدات لازم برای مقابله با این واکنش پیش بینی شده باشند.
۲- سنگدانه ها فاقد واکنش قلیایی کربناتی بوده یا تمهیدات لازم برای مقابله با این واکنش پیش بینیشده باشند.

طرح مخلوط بتن برای اجرای اسکلت بتن :

طرح مخلوط بتن باید چنان تعیین شود که شرایط زیر را برآورده نماید ؛
 1. جای دهی بدون جداشدگی در داخل قالب و زوایای آن و اطراف میلگردها
 2. شرایط محیطی
 3. انطباق بر رده مورد نظر به کمک آزمایش مقاومت نمونه های عمل آوری شده استاندارد

طرح مخلوط بتن باید مطابق روش طرح مخلوط ملی یا روش دیگری که توسط آزمایشگاه دارای صلاحیت ارائه شده باشد ، انجام گردد. استفاده از هر روش در صورت برآورده نمودن خواسته های مندرج در مشخصات فنی پروژه و رعایت رابطه حجم مطلق قابل قبول می باشد. از نتایج آزمایش مقاومت که برای مستند سازی طرح مخلوط به کارمی روند، نباید بیش از دو سال گذشته باشد.

اسپرلوس-مجری-ساختمان-بتنی
اسپرلوس-مجری-ساختمان-بتنی
توجه مهم :

برای مصالح بتن که برای طرح مخلوط به کار برده می شوند. باید از همان موادی باشند. که در پروژه مورد نظر به کار برده خواهند شد. در مواردی که در بخش های مختلف سازه از انواع و رده های مختلف بتن هر یک از آنها باید طرح مخلوط جداگانه مطابق الزامات اجرایی این بند باشد. مستند سازی مشخصات مخلوط بتن قبل از استفاده از بتن و یا قبل از هرگونه تغییر در آن باید به تایید مهندس ناظر برسد این مستندات باید در بردارنده شواهد کافی در مورد انطباق آنها با الزامات طرح و نیز مبتنی بر نتایج آزمایش های کارگاهی یا آزمایشگاهی باشند.

شرایط آزمایش های کارگاهی باید نظیر شرایط مورد انتظار در پروژه باشند. در مواردی که داده های آزمایشی کارگاهی یا آزمایشگاهی موجود نبوده و کوچکتر از ۲۵ مگاپاسکال باشد. طرح مخلوط بتن میتواند بر که مورد تأیید مهندس ناظر باشند انجام شود. در مواردی که مساوی یا بزرگتر از ۲۵ مگاپاسکال است. داده های آزمایشی برای مستند سازی طرح مخلوط الزامی هستند. در مواردی که حین عملیات ساخت نتایجی به دست آورده شوند که به صورت مستمر بیش از معیار پذیرش آزمایش نمونه های استاندارد باشند.

تغییر مخلوط بتن برای کاهش مقاومت متوسط آن به تشخیص و تأیید مهندس ناظر مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه محدودیت نسبت آب به سیمان رعایت شود. بدین منظور لازم است شواهد قابل قبول مبتنی بر انطباق مخلوط تغییر یافته با الزامات مدارک ساخت به مهندس ناظر ارائه شوند.

تولید بتن مورد نیاز اجرای سازه بتنی :

مصالح سیمانی و سنگدانه ها باید به منظور جلوگیری از فاسد شدن یا آلودگی به طور مناسب انبار شوند مصالح آلوده یا فاسد شده نباید در بتن مصرف شوند در مواردی که بتن در کارگاه تولید میشود، تجهیزات اختلاط و حمل ،بتن و در مواردی که از بتن آماده استفاده میشود الزامات مربوط به حمل باید مطابق ضوابط آیین نامه بتن ایران باشند.

اسپرلوس-مجری-سازه-بتنی
اسپرلوس-مجری-سازه-بتنی

بتن ریزی اجرای اسکلت بتنی :

فضای داخل قالب باید قبل از بتن ریزی از هرگونه مواد اضافی و یخ پاک شود. آب آزاد باید قبل از بتن ریزی از فضای داخل قالب جمع آوری و خارج شود. مصالح بنایی که در تماس با بتن قرار می گیرند. قبل از بتن ریزی باید با آب اشباع شوند. تجهیزاتی که برای حمل بتن به محل نهایی بتن ریزی به کار می روند، باید الزامات حمل و ریختن بتن را برآورده نمایند. استفاده از لوله های آلومینیومی یا آلیاژ آن در پمپ کردن بتن مجاز نیست.

در فرآیند بتن ریزی باید موارد زیر رعایت شوند ؛
 1. با سرعتی انجام شود که مقدار مناسبی از بتن در محل ریختن فراهم باشد.
 2. با سرعتی انجام شود که بتن در تمام مدت بتن ریزی از کارآیی لازم برای تراکم با تجهیزات مورد نظر برخوردار باشد.
 3. از جدا شدن اجزای بتن یا اتلاف آن جلوگیری شود.
 4. وقفه هایی وجود نداشته باشند که سبب از دست رفتن کارآیی بتن و ایجاد درز سرد در مراحل متوالی جای دادن بتن گردند.
 5. بتن تا حد امکان در نزدیکترین موقعیت نسبت به محل نهایی مورد نظر ریخته شود تا از جداشدگی سنگدانه ها بر اثر جابه جایی مجدد  یا روان شدن آنها جلوگیری شود.

بتنی که به مواد مضر آغشته شده یا کارایی اولیه را به حدی از دست داده که با روشهای مورد نظر قابل تراکم نیست. نباید مصرف شود. روان کردن مجدد بتن با استفاده از افزودنی های روان کننده در محدوده تعیین شده در آیین نامه بتن ،ایران قبل از خروج از مخلوط کن مجاز است. مگر آنکه توسط مهندس ناظر منع شده باشد. بتن ریزی باید از آغاز تا پایان به صورت تقریباً پیوسته تا تکمیل هر قسمت در محدوده مرزها یا درزهای از پیش تعیین شده، ادامه یابد. تراکم بتن باید با وسایل و روشهای مناسب انجام شود. به طوری که کاملاً اطراف آرماتورها، اقلام جای گذاری شده در بتن و گوشه های قالب را پر نمایند. سطح بالایی بتن ریخته شده در قالب های قائم باید تا حد امکان افقی و تراز باشد. پرداخت سطح نهایی بتن باید مطابق آیین نامه بتن ایران انجام شود.

عمل آوری بتن توسط مجری اسکلت بتنی :

مدت عمل آوری بتن بسته به شرایط محیطی حاکم پس از دوره عمل آوری ، دمای محیط روند کسب مقاومت بتن و همچنین دوام بتن است.

در این شرایط می بایست ضوابط زیر رعایت شود؛
 1. بتن با روند کسب مقاومت متوسط در دمای حداقل ۱۰ درجه و محیط مرطوب ، باید به مدت معمولاً ۷ روز پس از بتن ریزی نگهداری شود. مگر در مواردی که از روش عمل آوری سریع استفاده شده باشد.
 2. بتن با روند کسب مقاومت سریع باید در دمای حداقل ۱۰ درجه و در محیط مرطوب به مدت معمولاً ۳ روز پس از بتن ریزی نگهداری شود. مگر در مواردی که از روش عمل آوری سریع استفاده شده باشد.
 3. بتن با روند کسب مقاومت کند. باید در دمای حداقل ۱۰ درجه و در محیط مرطوب به مدت معمولاً ۱۴ روز پس از بتن ریزی نگهداری شود. مگر در مواردی که از روش عمل آوری سریع استفاده شده باشد.
 4. در مواردی که دوام بتن از اهمیت برخوردار باشد مدت عمل آوری بتن باید حداقل تا رسیدن به ۷۰ درصد مقاومت مشخصه ادامه یابد.
 5. روش عمل آوری سریع به منظور کسب سریع مقاومت و کاهش زمان عمل آوری با بخار در فشارمعمولی گرما و رطوبت و دیگر روشهای قابل قبول از نظر مهندس ناظر می تواند به کار گرفته شود.
اجرای-ساختمان-بتن
اجرای-ساختمان-بتن
در صورت استفاده از روش عمل آوری سریع، بندهای الف و ب که در ادامه آمده باید رعایت شود ؛
 • الف) مقاومت فشاری در مرحله بارگذاری مورد نظر باید حداقل به میزان مقاومت فشاری تعیین شده باشد.
 • ب) روش عمل آوری سریع نباید بر دوام بتن تأثیر نامطلوب بگذارد.

در مواردی که مقام قانونی مسئول یا مهندس ناظر لازم بداند. قبل ازعملیات اجرایی نتایج آزمایش نمونه های استوانه ای کارگاهی که مطابق بندهای ۱ و ۲ زیر ساخته و عمل آوری شده باشند. علاوه بر نتایج آزمایش مقاومت نمونه عمل آمده به صورت استاندارد باید ارائه گردند ؛

 1.  حداقل دو آزمونه استوانه ای ۱۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر یا سه آزمونه استوانه ای ۱۰۰×۲۰۰میلی متر عمل آوری شده در کارگاه
 2.  آزمونه های کارگاهی باید مطابق دستورالعمل آیین نامه بتن ایران عمل آوری شده و در سن مقاومت مشخصه آزمایش شوند.
روش های نگهداری و عمل آوری بتن هنگامی مناسب تلقی می شوند که شرایط بندهای زیر تأمین شده باشند ؛
 1.  میانگین مقاومت استوانه های عمل آمده در کارگاه در سن مشخص شده برای تعیین f`c باید حداقل ۸۵ درصد میانگین مقاومت استوانه های عمل آوری در شرایط استاندارد باشد.
 2.  میانگین مقاومت استوانه های عمل آوری شده در کارگاه در سن مورد نظر ۳/۵ مگاپاسکال بیش از f`c باشد.

بتن ریزی در هوای سرد توسط مجری اسکلت بتن :

بتن ریزی در هوای سرد به مواردی اطلاق میشود. که بتن در دمای محیطی کمتر از ۵ درجه سلسیوس ریخته و نگهداری می شود. در این موارد باید تمهیدات خاص هم برای ریختن و هم برای عمل آوردن به کار گرفته شوند. تا از شرایط یخ زدگی جلوگیری شده و شرایط مناسب برای کسب مقاومت مطلوب تأمین شوند.

بتن ریزی در هوای گرم در اجرای سازه بتنی :

بتن ریزی در هوای گرم به مواردی اطلاق میشود. که بتن با بیشتر از ۳۲ درجه سلسیوس ریخته می شود. در این موارد باید تمهیدات خاص برای کاهش دمای بتن در زمان ریختن به کار گرفته شوند تا از ایجاد اختلال در کسب مقاومت و دوام مطلوب و افزایش ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری ، حرارتی و خشک شدگی ، جلوگیری گردند.

درزهای ساخت ، انقباض و جداکننده در اجرای اسکلت بتنی :

در محل هایی که انتقال برش میان پروفیل های فولادی و بتن از طریق گل میخ های سردار یا میلگردهای جوش شده صورت می گیرد. فولادها باید تمیز و عاری از زنگ و رنگ باشند. به منظور عملکرد مشترک قطعه پیش ساخته و بتن درجا آماده سازی سطح قطعه پیش ساخته در تماس با بتن درجا، شامل مضرس و اشباع کردن رویه قطعه پیش ساخته لازم است.

اجرای-اسکلت-بتن-شرکت-ساختمانی-اسپرلوس
اجرای-اسکلت-بتن-شرکت-ساختمانی-اسپرلوس
درزهایی که محل یا جزئیات آنها مشخص نشده یا با آنچه در مدارک ساخت نشان داده شده متفاوتند ؛

باید به تأیید مهندس طراح سازه رسانده شوند. در این موارد در صورت عدم دسترسی به مهندس طراح ، مهندس ناظر باید با مشورت مهندس طراح ، دیگری محل درز را تعیین نماید. درزهای ساخت در سیستمهای کف یا سقف باید در حدود یک سوم دهانه دال ها تیرهای فرعی و اصلی پیش بینی شوند. مگر آنکه در محل دیگری ، با تأیید مهندس طراح سازه پیش بینی شده باشند. در این موارد در صورت عدم دسترسی به مهندس ،طراح مهندس ناظر با مشورت مهندس طراح ،دیگری محل درز را تعیین نماید.

درزهای ساخت در تیرهای اصلی باید حداقل دو برابر عرض تیرهای متقاطع از بر تیر متقاطع مورد نظر فاصله داشته باشند ؛

مگر آنکه محل دیگری توسط مهندس طراح سازه تعیین شده باشد.در این موارد در صورت عدم دسترسی به مهندس طراح مهندس ناظر باید با مشورت مهندس طراح ،دیگری محل درز را تعیین نماید. درزهای ساخت باشند مگر آنکه محل دیگری توسط مهندس طراح سازه تعیین شده باشد. در این موارد در صورت عدم دسترسی باید تمیز بوده و دوغاب خشک شده قبل از بتن ریزی جدید از روی آنها برداشته شود. سطح بتن در درزهای ساخت آب اضافی از محل درز جمع آوری شود. باید مطابق مشخصات خواسته شده مضرس شود. قبل از بتن ریزی جدید درزهای ساخت باید اشباع شده و سپسشده آب اضافی از محل درز جمع آوری شود.

ساخت قطعات بتنی برای اجرای ساختمان بتنی :

تیرهای اصلی و فرعی و دال های متکی بر ستون ها یا دیوارها باید هنگامی بتن ریزی شوند. که بتن تکیه گاه آنها از حالت خمیری خارج و سفت شده باشد. تیرهای اصلی و فرعی نشیمن ها کتیبه ها و سرستون ها باید به صورت بخشی از سیستم دال یکپارچه با آن اجرا شوند. مگر آنکه به طریق دیگری توسط مهندس سازه تعیین شده باشد. در محل هایی که قرار است بتن ستون و سیستم سقف یکپارچه اجرا شوند. بتن ستون باید به صورت یکپارچه در تمام عمق دال و به فاصله حداقل ۶۰۰ میلیمتر از بر ستون ریخته با دال یکپارچه ادامه یابد در مواردی که دال متکی بر زمین به عنوان دیافراگم سازه ای یا جزیی از سیستمهای مقاوم لرزه ای در مدارک ساخت مشخص شده باشد. شکل دادن درز از طریق برش با اره یا ایجاد درزهایی که یکپارچگی دیافراگم را مخدوش کند ، مجاز نیست. مگر آنکه به تأیید مهندس ناظر رسیده باشند.
اجرای-سازه-بتنی-آرماتور-بندی
اجرای-سازه-بتنی-آرماتور-بندی

آرماتورهای مصرفی در اجرای سازه بتن :

مشخصات آرماتورها باید مطابق بخش هایی که پیش تر گفته شد ، باشد. گزارش مشخصات و آزمایش های کارخانه ای آرماتورها باید ارائه گردد. آرماتورهای دارای زنگ زدگی پوسته شدگی یا ترکیب این دو را در صورتی می توان به کار برد که مشخصات نمونه آزمایش شده بعد از زدودن زنگ با برس دستی، با ضوابط استاندارد در مورد حداقل ، قطر ، اندازه آج ها و وزن واحد طول منطبق باشند. در هنگام بتن ریزی رویه آرماتورها باید عاری از یخ ، گل ، روغن یا دیگر مواد زیان آور از نظر کاهش چسبندگی با بتن باشد. رواداری موقعیت آرماتورها با توجه به رواداری های ارتفاع عضو d ، و ضخامت پوشش بتن باید منطبق بر جدول زیر باشد.
جدول رواداری موقعیت جای گذاری آرماتورها در اجرای اسکلت بتن :
جدول-رواداری-موقعیت-جای-گذاری-آرماتورها-در-اجرای-اسکلت-بتن
جدول-رواداری-موقعیت-جای-گذاری-آرماتورها-در-اجرای-اسکلت-بتن

رواداری موقعیت طولی خم ها و انتهای آرماتورها باید مطابق جدول زیر باشند. رواداری مشخص شده برای ضخامت پوشش بتن در این جدول برای انتهای آزاد عضو نیز به کار می روند. رواداری فواصل دورگیرها در اعضای با شکل پذیری متوسط یا زیاد باید مطابق بندهای زیر باشد ؛

 • الف) ۱۲ میلی متر
 • ب) ۸ درصد کوچکترین بعد عضو و حداکثر ۷۵ میلیمتر
 • پ) رعایت رواداری ها نباید منجر به این شود که بیش از دو خاموت بسته در تماس با یکدیگر قرار گیرند.
جدول رواداری های موقعیت طولی خم ها و انتهای آرماتورهای مصرفی جهت اجرای ساختمان بتن :
جدول-رواداری-های-موقعیت-طولی-خم-ها-و-انتهای-آرماتورهای-مصرفی-جهت-اجرای-ساختمان-بتن
جدول-رواداری-های-موقعیت-طولی-خم-ها-و-انتهای-آرماتورهای-مصرفی-جهت-اجرای-ساختمان-بتن

قالب بندی اجرای سازه بتن :

در طراحی قالب ها باید الزامات زیر منظور شود ؛
 1. روش بتن ریزی
 2. آهنگ تداوم بتن ریزی
 3. بارهای حین ساخت ؛ شامل نیروهای افقی ، قائم و ضربه ای
 4. آسیب نرساندن به اجزای ساخته شده قبلی
ساخت و نصب و قالب ها باید چنان باشد که منجر به شکل خطوط و ابعاد اجزاء مطابق مدارک ساخت شوند. درزهای قالب باید به قدر کافی آببند باشند تا از بیرون آمدن شیره بتن جلوگیری شود. قالب ها باید طوری مهار یا بسته شوند که موقعیت و شکل خود را حفظ کنند.
اجرای-سازه-بتن-قالب-بندی
اجرای-سازه-بتن-قالب-بندی
در مورد برداشتن قالبها باید به موارد زیر توجه داشت ؛
1-قبل از شروع ،اجرا پیمانکار باید برنامه و روشی برای باز کردن قالبها و نصب شمعهای جدید تدارک دیده و بارهای وارد به سازه را در طول این عملیات محاسبه نماید.
2-تحلیل سازه ای و مقاومت مورد نیاز بتن که در برنامه ریزی باز کردن قالبها و نصب شمع ها در نظر بوده باید توسط پیمانکار مدون شده و در صورت لزوم به مهندس ناظر ارائه گردند.
3-در هیچ قسمت از سازه نباید بارهای حین ساخت وارد شده و یا هیچ قالبی برداشته شود مگر آنکه آن قسمت از سازه همراه با قالب باقیمانده مقاومت کافی برای تحمل ایمن وزن خود و بارهای حین ساخت آن قسمت را بدون اختلال در بهره برداری داشته باشد.
4-مقاومت کافی برای سیستم شمع بندی باید با استفاده از تحلیل سازه و با در نظر گرفتن بارهای پیش بینی ،شده مقاومت قالبها و تخمین مقاومت بتن درجا نشان داده شود.
5-ارزیابی مقاومت بتن درجا باید بر اساس آزمایش استوانه های عمل آوری شده در کارگاه یا روشهای دیگر تعیین شده و به تأیید مهندس ناظر و در صورت نیاز مقام قانونی مسئول رسانده شود.
6-قالب ها باید به طریقی برداشته شوند که ایمنی و بهره برداری سازه را خدشه دار نکنند.
7-بتن نمایان شده بعد از برداشتن ،قالب باید مقاومت کافی داشته باشد تا ضمن عملیات آسیب نبیند.
8-هیچ نوع بار حین ساخت که بیش از ترکیب بار مرده و زنده کاهش یافته ،باشد نباید بر هیچ قسمت از سازه در دست ساخت یا نگهداری نشده با شمع وارد ،شود مگر آنکه تحلیل سازه نشان دهد مقاومت کافی برای مقابله با بار ،اضافی بدون خدشه دار کردن بهره برداری وجود دارد.

ارزیابی و پذیرش بتن جهت اجرای ساختمان بتنی :

مقاومت یک نمونه آزمایش بتن ، میانگین مقاومت حداقل دو آزمونه استوانه ای به ابعاد ۳۰۰×۱۵۰ میلی متر یا میانگین مقاومت حداقل ۳ آزمونه استوانه ای به ابعاد ۲۰۰×۱۰۰ میلیمتر است که از یک مخلوط بتن برداشته شده و در ۲۸ روز یا در سن مشخص شده برای f`c آزمایش شده باشند.
آزمایشگاه مسئول انجام آزمایش ها باید دارای صلاحیت تأیید شده از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور باشد. مسئولین آزمایشگاه باید آزمایش های بتن تازه را در کارگاه انجام دهند. آزمونه ها را برای عمل آوری استاندارد آماده نمایند. در صورت لزوم آزمونه هایی برای عمل آوری در کارگاه تهیه نمایند. دمای بتن تازه را همراه با آماده سازی آنها یادداشت کنند. کلیه گزارشهای آزمایش پذیرش بتن باید برای مهندس ناظر ، کارفرما ، مقام قانونی مسئول و در صورت لزوم برای تولید کننده بتن ارسال شوند. مسئولین آزمایشگاه محلی و مسئولین آزمایشگاه مرکزی که آزمایش ها را انجام می دهند. باید دارای صلاحیت کافی باشند.

شرکت ساختمانی اسپرلوس مجری اسکلت بتنی

کادر مجرب اسپرلوس با بالاترین کیفیت ، نازلترین قیمت و در کوتاهترین زمان ممکن رویاهای شما را می سازد. اسپرلوس مجری اسکلت بتن و ارائه دهنده دیگر خدمات ساخت ساختمان می باشد. شما می توانید صفر تا صد ، از جواز تا تحویل کلید و اخذ پایان کار و سند تفکیکی را به ما بسپارید. با خیالی آسوده رویاهای خود را بسازید.

, , , ,
نوشته قبلی
اجرای اسکلت فلزی – سازه فلزی – سازه فولادی – اسکلت فولادی
نوشته بعدی
انجام آزمایش خاک در آزمایشگاه خاک برای احداث ساختمان

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست